Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Voľby prezidenta SR 2019
Zápis deti do Škôlky od srdca v Čiernom Poli
Zápis deti do Škôlky od srdca v Čiernom Poli.
Ocenenie pre obec Čierne Pole
Naša obec Čierne Pole prešla hodnotením zameraným na finančnú a majetkovú bonitu a bola jej udelená Pečať rozvoja obcí a miest 2017.
Elektronizácia obecného úradu Čierne Pole
Sprístupnenie 138 služieb samosprávy obce vyplývajúcich z jej originálnych kompetencií elektronicky, cez internet.
Finančné hodnotenie obce Čierne Pole
Pozrite si ako dopadla naša obec vo finančnom hodnotení miest, obci a vyšších územných celkov ekonómami nezávislého inštitútu INEKO.

Ocenenie pre obec Čierne Pole

Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. pravidelne vykonáva analýzu územnej samosprávy Slovenska. Analyzuje obdobie od výsledkov s akými primátori miest a starostovia obcí prevzali, s výsledkami, ktoré dosiahli. Metodika vyberala mestá a obce s dobrou finančnou i majetkovou bonitou. Hodnotenie bolo vypracované na základe dát získaných od Ministerstva financií SR.

 

Ako z protokolu vyplýva hodnotilo sa 2926 miest a obcí a analýzou prešlo 39,09 % hodnotených miest a obcí. Zamerali sa na finančnú a majetkovú bonitu miest a obcí SR. Naša obec Čierne Pole bola vyhodnotená  ako obec, ktorá sa zaradila medzi uvedených 39 % s konštatovaním, že vedenie samosprávy efektívne využíva financie, ako aj majetok pre trvalo udržateľný rozvoj.

 

Obec obdŕžala PEČAŤ rozvoja obcí a miest 2017, čím dokazuje svoju dôveryhodnosť, prosperitu a finančnú stabilitu.

 

 

PROJEKTY EU

Modernizácia verejného osvetlenia obce Čierne Pole

Rekonštrukcia, modernizácia materskej školy v obci Čierne Pole a zriadenie školského stravovania

Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby

FAKTÚRY ZA ROK 2016

FAKTÚRY ZA ROK 2015