Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Informácia k doručovaniu pre voľby prezidenta SR 2019
Voľby prezidenta SR 2019
Zoznam kandidátov na prezidenta SR
Voľby do Európskeho parlamentu na území SR
Informácia k doručovaniu pre voľby do Európskeho parlamentu
Elektronizácia obecného úradu Čierne Pole
Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
Ochrana lesov pred požiarmi
Triedený zber a zber komunálneho odpadu - rok 2019
Voľby prezidenta 2019 - výsledky halsovania v obci v 1. kole

PROJEKTY EU

Modernizácia verejného osvetlenia obce Čierne Pole

Rekonštrukcia, modernizácia materskej školy v obci Čierne Pole a zriadenie školského stravovania

Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby

FAKTÚRY ZA ROK 2016

FAKTÚRY ZA ROK 2015